abonnementen 5 = 6

WAXEN

     
 
Wax bikini € 142,50  
Wax bikini G string € 182,50  
Wax brazilian € 232,50  
Wax lower legs € 137,50  
Wax thighs € 142,50  
Legs complet € 232,50  
Wax armpits € 112,50  
Wax Arms under € 142,50  
Wax Arms complet € 187,50  
Wax back € 162,50  
     
Wax / threading face € 162,50  
     
     
Wax Girl package € 362,50  
Wax Lady package € 525  
Wax Full package € 900  
WAXING